.
 
    
                                             
                                                          
        Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina připravuje   
                                                        
                                                 
                         XVI. Pelhřimovský podvečer
                         https://www.facebook.com/podvecer
 
Vážení přátelé Pelhřimovského podvečera, vzhledem k predikcím epidemiologů je termín naší konference v přesné kolizi s dobou, kdy budou zdravotníci nejvíce potřeba u pacientů. Právě z toho důvodu jsme se dnes v rámci organizačního týmu domluvili na posunutí konference o 4 týdny, tedy na termín 10.–11. prosince 2020.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou v prosinci v rámci online konference!

 

Jak to bude s dárkem?

Slíbený dárek, tedy nově vydanou publikaci „Komentované kazuistiky z přednemocniční neodkladné péče“ (Grada, listopad 2020) obdrží každý přihlášenýv účastník konference poštou. O dárek tedy nepřijdete. J

 

 

Organizační tým PP2020

 

 

 

 
Odbornou garanci poskytují:
               
Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof
                              
Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR
                                                          
Společnost pro simulaci v medicíně

                                                 

 

 

Termín konference:  10.12. a 11.12.2020

Místo konání: Pelhřimov – Kulturní dům Máj 

                      

Program: 10.12. Den kazuistik

                   11. 12. Den simulační medicíny

 

Vědecká rada konference:

PhDr. Mgr. David Peřan, MBA
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Střední a Vyšší odborná škola zdravotnická 5. května, Praha
Sekce NLZP, ČLS JEP, Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
Science and Education Committee, European Resuscitation Council
Česká resuscitační rada
BMC Emergency Medicine Journal
 
PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., MHA
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
Sekce NLZP, ČLS JEP, Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
 
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
 
Jiří Kodet, DiS.
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
OUPD, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Sekce NLZP, ČLS JEP, Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
 
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Společnost pro simulaci v medicíně
 
MUDr. Michael Stern, MBA
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Společnost pro simulaci v medicíně

 

Den  kazuistik:

První den konference nabídne účastníkům řadu prakticky zaměřených kazuistik s interaktivními prvky a možností zapojit se do diferenciální rozvahy společně s přednášejícím. Během úvodního dne rovněž proběhne druhý ročník soutěže Pelhřimovský grál, určené profesionálním i studentským týmům. Výsledky soutěže vyhlásíme v závěru dne spolu se křtem publikace Komentované kazuistiky z přednemocniční péče, kterou si každý účastník odnese na památku.

 

 

Den simulační medicíny:

Společnost pro simulaci v medicíně připravuje pro profesionály a vzdělavatele zdravotnických záchranných služeb „Den simulační medicíny“. V pátek nebudeme učit orly létat a vyučovat simulační výcvik dovedností, který mají záchranky na nejvyšší úrovni. Místo toho přispějeme k rozšíření portfolia o trénink netechnických dovedností, zvládání multitaskingu v krizových situacích, doporučeními „Train the Trainers“ (vzdělávání trenérů simulační medicíny) pro motivaci zaměstnanců k učení zážitkem a následným debriefingem ve všech jeho podobách. Součástí dne budou teoretické přednášky, ukázky a workshop.

 

Více aktuálních informací naleznete přes Facebook   https://www.facebook.com/podvecer