.
 
    

XVIII. Pelhřimovský podvečer » Program

 

 

 

image

 

 

XVIII. Pelhřimovský podvečer

 

 

Odbornou garanci poskytují:

 

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků

Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR Společnost pro simulaci v medicíně

 

image

čtvrtek 10. 11. 2022

9.00–17.00

pátek 11. 11. 2022

9.00–14.00

image

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE

 

PhDr. David Peřan, Ph.D., LL.M., FERC1,2,3

předseda výboru

 

PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., MHA3,4,5

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.3,6,7 MUDr. Michael Stern, MBA2,8 MUDr. Tomáš Vaňatka9

Mgr. Radomír Vlk, DiS.6,7,10

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

 

MUDr. Tomáš Vaňatka9

předseda výboru

 

Pavel Burda, DiS.9

MUDr. Michal Pačiska9

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.3,6,7

PhDr. David Peřan, Ph.D., LL.M., FERC1,2,3

Mgr. Radomír Vlk, DiS.6,7,10

 

1 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

2 Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady

3 Sekce NLZP SUMMK ČLS JEP

4 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně

5 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

6 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

7 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

8 Společnost pro simulaci v medicíně

9 Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina

10 Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR

image

 

 

Čas

Přednáškový sál

9.00–9.15

Zahájení konference

9.15–10.30

Patofyziologie a zdravotnické záchranářství

Cmorej,

Bulíková

9.15–9.30

Patofyziologie stresu

Paukertová

9.30–9.45

Vybrané symptomy a příznaky onemocnění

srdce

Bulíková

9.45–10.05

Patofyziologie hyperventilace

Cmorej

10.05–10.20

Patofyziologie pronační polohy v PNP

Pekara

10.20–10.30

Diskuse

10.3010.45

Přestávka

10.45–12.30

Kam směřuje zdravotnické záchranářství

Blok Komory záchranářů ZZS ČR

Vlk, Jarušek

10.45–11.00

Kam došlo zdravotnické záchranářství

Vlk

11.00–11.15

Roční praxe správná cesta?

Jarušek

11.15–11.30

Kam na školu po škole?

Matušková

11.30–11.45

Nový vzdělávací program UM

Jarušek

11.45–12.00

Kam směřuje zdravotnické záchranářství

Vlk

12.00–12.15

Advanced Care Practitioner

Peřan

12.15–12.30

Diskuse

12.30–13.30

Přestávka na oběd

 

image

 

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE

 

Čtvrtek 10. 11. 2022

 

Čtvrtek 10. 11. 2022

Setkání skupiny vzdělavatelů při Asociaci zdravotnických záchranných služeb ČR (uzavřená pracovní skupina), 9.30–12.00 v malém sále Kulturního domu Máj.

Čas

Salónek

Přednáškový

sál

Pódium

Malý sál

 

13.30–15.00

 

EKG v PNP

Sebeochrana – jak provést e(s)t(e)ticky pronáční

polohu

 

Diferenciální diagnostika

 

URGENTalks

15.0015.30

Přestávka

 

 

15.30–17.00

 

EKG v PNP

Sebeochrana – jak provést e(s)t(e)ticky pronáční

polohu

 

Diferenciální diagnostika

 

17.0017.30

Přestávka

 

17.3019.00

Posezení s autory Hodovna na Kolíbce

(vstup volný)

 

19.00

Společenský večer – Sauna Bar Pelhřimov

(vstup volný)

 

 

 

13.30–15.00

URGENTalks

Úvahy o budoucnosti zdravotnického

záchranářství

Peřan, Cmorej

13.30–13.45

Dusíme se pod respirátorem?

Cmorej

13.45–14.00

Chyby a omyly v urgentní medicíně

Čechurová

14.00–14.15

Neonatologická jednotka

Skučko

14.15–14.30

Rozšířená realita

Peřan

14.30–14.45

Válka na Ukrajině pohledem záchranáře

Karmazín

14.45–15.00

Budou záchranáři potřebovat lékaře?

Vaňatka

15.00

Konec bloku

Čas

Přednáškový sál – společná snídaně

9.00–10.00

Zamyšlení záchranáře

„Limity kompetencí záchranářů“

Moderuje

Účastníci

Miloš Kukačka

Petr Novotný

David Peřan

 

Radomír Vlk

Renata Píbilová

 

Pátek 11. 11. 2022

Čas

Přednáškový sál

 

10.00–12.30

 

Pediatrický pacient

Dominik, Karmazín, Pačiska

10.00–10.10

ADAM – nejasné bezvědomí

Veselá

10.10–10.35

MATĚJ – aspirace s bezvědomím

Veselá

10.35–10.45

NIKOLA – pád z výše

Králíček

10.45–11.10

PATRIK – pád z výše, polytrauma

Králíček

11.10–11.20

Přestávka

 

11.20–11.30

MARIAN – tonutí

Pačiska

11.30–11.55

BARBORKA – pád do kádě, tonutí

Pačiska

11.55–12.05

LUCIE – dopravní nehoda

Vaňatka

12.05–12.30

SÁRA – dopravní nehoda

Přecechtěl

12.3012.45

Přestávka

 

12.45–14.00

Porod v přednemocniční péči

Vaňatka, Holeková

12.45–13.00

Začalo to dřív

Holeková

13.00–13.15

Jedna jizva nevadí

Palasová

13.15–13.30

Nic se nestane

Havlíková

13.30–13.45

Dojedeme zajisté

Palasová

13.45–14.00

A to jako fakt?

Havlíková

14.00

Závěr konference

 

 

© Pelhřimovský podvečer, 2022

image