.
 
    

předchozí konference » 6.Pelhřimovský podvečer

 
Program 6. Pelhřimovský podvečer
 
pátek 29.10.2011
 
 
•Dopolední blok A ( 8.45 – 9.50) :
•8.45 – 9.00  Zahájení konference
•9.00 – 9.50  METI – představení výukového modelu – metiman
•                                (přednáška v angličtině)
•9.50 – 10.10 – přestávka 
•----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
•Dopolední blok B (10.10 – 12.30) :
•Předsedající: MUDr.FraněkO.,MUDr.KarašJ.,MUDr.TruhlářT.,Vítková M.,
 
•10.10 –10.20 Úvodní přednáška bloku,novinky KPR…
•                       MUDr.FraněkO.,ZZS HMP
 
•10.20 – 10.40 Nácvik KPR + videofilm
•                        MUDr.Knor  J.,ÚSZS SK
 
•10.40 – 10.55 Vzdelávaniea tréningvoFalckZáchranná a.s.
•                        Vitková, M.,MUDr.KarašJ., FalckZáchranná a.s.Košice
 
•10.55  - 11.05 Nácvik KPR RZP posádky
•                       Havlíková M.,Nováček J.,MUDr.VaňatkaT.,
 
•11.05 – 11.20 Mýty a pověry o KPR
•                       MUDr.FraněkO.,ZZS HMP
 
•11.20 - 11.35  Když se žíla nedaří aneb jak si poradit v kritické situaci
•                        MUDr.KubalováJ., ZZS KV
 
•11.35 – 11.55 Zajištění dýchacích cest aneb co lze udělat v posádce bez lékaře 
•                        MUDr.TruhlářA. ZZS KHK
 
•11.55 – 12.10 Laryngeálnakanyla a jej využitiev prednemocničnejstarostlivosti - štúdia
•                        ČornaničM., PaulíkováM., TrenklerŠ.,FalckZáchranná a.s., Košice
 
•12.10 – 12.30 diskuze
 
•Odpolední blok A (14.30 – 16.40) :
•Předsedající: MUDr.ŠeblováJ.PhD,MUDr.MašekJ.,TaškáZ.,Kadečka H.
 
•14.30 – 14.40 Časná krizová intervence po ztrátě blízkého člověka
•                        Kadečka H.DiS,ZZS KV,
 
•14.40 – 14.55"Zase ta komunikace!!!"
•                       PrchlíkI., HornD., DiSZZSHMP
 
•14.55 – 15.10 TANR a já operátorka
•                       MunduchováM.,ZZSKV,ZOS
 
•15.10 – 15.25 Úloha operačního  střediska v řešení mimořádné události
•                       MUDr.MašekJ.,ZZS KHK
 
•15.25 – 15.40 Školení ZOS v rámci nácviku KPR dle profesních skupin
•                      MUDr. ŠeblováJ.PhD,Merhaut, ÚSZS SK
 
•15.40 – 15.55 Úzkost v práci zdravotnických pracovníků ZZS
•                      Mgr.KubišováM.,ZZS kraje Vysočina, p.o.;
 
•15.55 – 16.10 Povinné vzdělávávnízáchranářů ÚSZS SK - první zkušenosti
•                      MUDr.Šeblová  J.PhDÚSZS SK
 
•16.10 – 16.25 Filantropické aktivity zdravotníckychpracovníkov-klasifikácia  bilaterálnehobenefitu
•                      TaškáZ.,MUDr.KovalčikJ.,MihalcováJ. Záchranná zdravotnáslužba Bratislava,
•                      OperačnéstrediskoZZS SR Bratislava
 
•16.25 – 16.40 Diskuze
 
 
•Odpolední blok B (16.50 – 18.50)
•Předsedající :Doc.MUDr.DobiášV.PhD.,,MUDr.FranzJ.,Bc.SigmundD.,SittováS.,
 
•16.50 – 17.05 E – learningzáchranářů
•                       Ing.MachálekD.,ZZS MSK
 
•17.05 – 17.25 Nové kompetence záchranářů
•                       Doc.MUDr.DobiášV.PhD.,MUDr.BulíkováT. PhD.
 
•17.25 – 17.35 Pád z výšky (kazuistika LSSZ)
•                       PřecechtělR. ZZS KV
 
•17.35 – 17.50 Smrt na jehle
•                       MUDr. FranzJ.,Bc. Buřičová L.,ZZS HMP Praha, ÚSZS SK – Kolín
 
•17.50 – 18.05 Začínáme ve dvou – kazuistiky z výjezdů RZP
•                       SittováS. DiS.,KeistováZ. DiS,Odborný konzultant : MUDr. ŠeblováJana PhD.,ÚSZS SK
 
•18.05 – 18.20 Zlomeniny krčku kosti stehenní v PNP
•                       Mgr. TameleJ., Dis. , Bc. Vilímová M., Dis.,Bc. Šavel D., Dis.
•                      1., 3.) ZZS HMP, LZZS ,2.) FN Motol, Klinika anesteziologie a resuscitace
 
•18.20 – 18.35 Spinální trauma ve vodě
•                      Ing.TurínR.DiS., ŠrahulekM,vodní záchranná služba Nové Mlýny
 
•18.35 – 18.50 Diskuze + vydávání certifikátů
•18.50        závěr  1.dne konference
•-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sobota 30.10.2011
 
•Dopolední blok A (9.15 – 10.45)
•Předsedající:Doc.MUDr.DobiášV.PhD.,MUDr.BulíkováT. PhD.,Bc.Buřičovál.,
 
•9.20 – 9.35   Péče o dárce orgánů
•                     Janusová M, DiS,IKEM Praha
 
•9.35 – 9.50   Dopravné nehody ambulanciíZZS – náš pohľad
•                     HudákM.,FalckZáchranná a.s., Košice
 

  10.00 - 10.15  Disekciaaorty. Kazuistika.

•                       MUDr.BulíkováT.PhD.¹,MUDr.HodosyJ.LifeStarEmergency, s.r.o. , FNsPBratislava
 
•10.15 – 10.30 Záchranářská latina
•                       Bc. Buřičová L.,MUDr. FranzJ.,ÚSZS SK – Kolín, ZZS HMP
 
•10.30 – 10.45 Diskuze
 
•Dopolední blok B (11.00 – 12.10)
•Předsedající: MUDr.BlažekD.,TaškáZ.,
 
•11.00 – 11.15 Diagnostika a řešení mimoděložního těhotenství v podmínkách RZP
•                       KeistováZ. DiS., SittováS. DiS, ÚSZS SK /MUDr. ŠeblováJana Ph.Dr./
 
•11.15 – 11.30 Hipoterapie– zdroj potěšení nebo příčina dětských úrazů?
•                       MUDr.BlažekD.,MUDr. Havelková Š., Vilímová M., HiršlováM. ZZS HMP,KAR 2. LF UK a IPVZ FN
•                       Motol, Praha,přednosta Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

•11.45 – 11.55 Škrtidla v první pomoci: ano, či ne?
•                        Ing.MachálekD.,ZZS SMK
 
•11.55 – 12.10 diskuze
 
•Odpolední blok (12.30 – 14.30)
•Předsedající :MUDr.etBc.HlaváčkováD.,MUDr.Karaš.J.,MUDr.KvapilD.,Majerová D.,
 
•12.30 – 12.45 InternásúťažposádokRZP – organizovaťalebonie?
•                        MUDr.KarašJ.,HudákM.,VitkováM.,FalckZáchranná a.s., Košice
 
•12.45 – 13.00 3rd internationalEMS championshipIzrael 2010
•                        TrháčI. RescueTeam - KLAK universes.r.o.
 
•13.00 – 13.15 Studentský maraton 2010 – Biskupice
•                        MUDr.KvapilD. RescueTeam – KLAK universes.r.o 
 
•13.15 -  13.30 Systém krizové intervence
•                        MUDr. etBc.HlaváčkováD. ÚSZS  SK
 
•13.30 – 13.45  ZemetrasenieHaiti vsPakistanočamizáchranára
•                        Bc. František Genšor, FalckZáchranná a.s, Košice
 
•13.45 – 13.55 Od běžek k moři
•                       Majerová D.,ZZS Ol.kraje
 
•13.55 – 14.10 zhodnocení nácviku Vodní záchranné služby
                       ing.TurínR.DiS., ŠrahulekM,Vodní záchranná služba Nové Mlýny