.
 
    

předchozí konference » Urg.medicína » Zápisník paní docentky Drábkové » Klinické stavy

Neurogenní edém plic

Neurogenní edém plic


Definice
Náhle a nečekaně vzniklý, nepředvídatelný a manifestní edém plic zejména při významném mozkolebečním poranění. Příčinou vzniku je s nejvyšší pravděpodobností katecholaminová bouře z centrálního podnětu, která vede ke kardiopulmonáklní dysfunkci.
Tato hypotéza je zastávána již déle než 100 let. Cushing jej spojil s mozkolebečními poraněními v roce 1903; Shanahan v roce 1908 jej uváděl i do souvislosti s opakovaným epileptickými záchvaty s rozvojem hypoxie, Moutier popsal jeho vznik u střelných poranění mozku u vojáků v průběhu I. světové války. Novodobé studie fenoménu nejsou početné ani rozsáhlé.