.
 
    

předchozí konference » Urg.medicína » Zápisník paní docentky Drábkové » Klinické stavy

Osmdesátiletý akutní pacient

Osmdesátiletý akutní pacient a přednemocniční neodkladná péče


Světová zdravotnická organizace definuje pod pojmem „elderly“ pacienty starší než 75 let. Stále stoupají však počty pacientů, kteří vyžadují při akutních příhodách přednemocniční neodkladnou péči a jsou starší než 80 let.
Jejich základní charakteristikou je křehkost ( frailty syndrome) – omezení kardiopulmonální a celkové rezervy, zhoršená plasticita neuropsychických funkcí a zvýšená citlivost vůči inzultům. Z toho vyplývá vyšší mortalita a/ nebo výsledná invalidita. Jejich apriorní prognóstické zařazení podle věku ale omezuje agresivitu terapie, modifikuje medicínské a zdravotnické rozhodování v porovnání s mladšími věkovými skupinami pacientů, což není předem medicínsky zdůvodnitelné a eticky přijatelné.