.
 
    

předchozí konference » Urg.medicína » Zápisník paní docentky Drábkové » Klinické stavy

Paragliding a smrtelný anafylaktický šok

Paragliding a smrtelný anafylaktický šok

 

Dlouhodobé studie svědčí o velmi různorodých příčinách úrazů při paraglidingu. V historické německé statistice z let 1997 – 1999, kdy úrazy při paraglidingu byly ještě častější než v současné době, došlo ročně k více než 100 těžkým až smrtelným úrazům. Setrvale se mezi nimi i nadále ve 40 % vyskytují závažná spinální traumata. Úrazy vznikají především v odlehlém horském terénu; bezprostřední mortalita se pohybuje kolem 8 % a její přímá příčina souvisí s utrpěným poraněním.

V naprosté většině citované německé studie – v 67 případech v celém souboru 70 posuzovaných případů se jednalo o pochybení pilota v manévrování. V záchranné akci bylo třeba v 50 % slanění z vrtulníku k zachraňovanému v nepřístupném terénu.

Nejčastější akutní úrazy, spojené se stále narůstajícím zájmem o paragliding a o létání „ultralighty“ jsou i v dnešní době těžká polytraumata a smrtelné úrazy, které postihují začátečníky i zkušené piloty. Záchranáři se věnují při nasazení do terénu především dominujícímu traumatu a málokdy pomyslí na jiné příčiny kritického stavu.

V 10 % bylo a je výsledkem pádu polytrauma; u 54 % poraněných se jedná o úrazy dolních končetin, v 84 % vznikají zlomeniny i dalších kostí. V 85 % případů bylo ve studii a je i v dnešní době zastoupeno spinální poranění.

Přesto 43 % paraglidistů německé studie po absolvování intenzivní péče a rehabilitace pokračovalo ve svém oblíbeném létání. Situace se významně nezměnila.