.
 
    

předchozí konference » Urg.medicína » Zápisník paní docentky Drábkové » Klinické stavy

Paralyzéry – tasery mohou způsobit srdeční zástavu

Paralyzéry – tasery mohou způsobit srdeční zástavu

Výboj, namířený taserem nebo jinou elektronickou zbraní ( electronic control device – ECD) na oblast hrudníku a srdce je schopen vyvolat náhlou srdeční zástavu a způsobit smrt.

Výzkumná skupina ( Indiana University School of Medicine, Indianapolis, USA) přesně  a podrobně prostudovala  zdravotnickou dokumentaci osmi případů, kdy výboj taseru X26 ECD vyvolal bezvědomí a byl u sedmi zasažených  smrtelný.

Všech osm mužů bylo do daného fatálního výboje zdravých; všichni byli zasaženi do přední plochy hrudníku v oblasti srdce a všichni ztratili vědomí přímo při zasažení výbojem nebo bezprostředně poté.

ECD výboj vyvolá v uvedených případech komorovou tachykardii, fibrilaci komor. Pokud není ihned zahájena KPR s AED defibrilací, přejde maligní dysrytmie posléze v asystolii. Za pravděpodobný patofyziologický mechanismus se považuje náhlá kritická hypotenze při excesivní tachykardii; ta se ještě zvýší při opakování výboje. Vede k akutní ischemii myokardu a ke konverzi komorové tachykardie do fibrilace komor (Circulation, 30. dubna 2012).

Taser X26 je řazen do kategorie neletálních zbraní. Úvodní výboj má napětí 50 000 V, opakované kratší a řiditelné výboje po 1 200 V. Jejich bezpečnost testovala i Amnesty International, protože ve světovém písemnictví je od roku 2001 uvedeno v USA více než 500 smrtí.

Doporučení striktně vyžadují nemířit paralyzérem na hrudník, monitorovat EKG po vyslání výboje, soustředit se na vznik dysrytmií při poruše vědomí as zahájit okamžitou KPR s použitím AED při maligní dysrytmii s náhlou srdeční zástavou.

 

Taser shocks may cause cardiac arrest.

HospiMedica Internationl staff writers,                               24  /  5  /  2012

www.-hospimedica.com/?option=com_article&Itemid=294740760

 

Klíčová slova: Neletální zbraně – taser;  Náhlá zástava srdeční

Key words: : Non-lethal weapons – taser; . Sudden cardiac arrest

 

Drábková