.
 
    

předchozí konference » Urg.medicína » Zápisník paní docentky Drábkové » Klinické stavy

Mozkolebeční poranění ...

 

                                                                          pdf formát :

Mozkolebeční poranění se v současné době vyskytují častěji

než se dříve předpokládalo, a stále se zvyšuje jejich  výskyt a význam

 

Novozélandská studie shrnuje, že současný výskyt mozkolebečních poranění znamená v této rozvinuté zemi s vyspělým zdravotnictvím až 790 případů na 100 000 obyvatel ročně. V rozvinutých zemích Evropy se údaj pohybuje v rozmezí 47 – 453 případů a v Severní Americe  je v pásmu 51 – 616 mozkolebečních traumat / 100 000 obyvatel ročně.

Uvedený údaj v závěru novozélandské studie je však modifikován – zřejmě vyšší vlivem  zařazení i případů nezávažných mozkolebečních poranění. Ta sice podle výsledků studie nevyžadovala akutní hospitalizaci, ale nebylo možno vyloučit jejich závažné invalidizující a hendikapující následky. V celosvětovém měřítku je ročně celkový počet mozkolebečních poranění 54  - 60 milionů a 2,2 – 3,6 milionů z nich se hodnotí jako středně závažná až velmi těžká traumata. Jsou zastoupena ve všech věkových kategoriích, v městských aglomeracích i ve venkovských oblastech ( The Lancet Neurology – 22. 11. 2012).

Studie a výsledky

Studovaný soubor  je z období let 2010 – 2011 z měst i z venkovských oblastí Nového Zélandu s počtem 170 000 obyvatel. Do souboru byla zařazena mozkolebeční poranění od nezávažných bez nutnosti hospitalizace až po smrtelná kraniocerebrální traumata. Byla vyhledána ze záznamů o výjezdech zdravotnických záchranných služeb i z dokumentace o úrazech ve školách, ve sportovních centrech,  v domovech seniorů a v domech s pečovatelskou službou.

 

Definice mozkolebečních poranění a kategorizace jejich závažnosti byla převzata podle kritérií WHO / SZO:

 

Akutní poranění mozku, vzniklé energeticky působícím fyzikálním mechanismem z okolí; je doprovázeno zmateností, desorientací, ztrátou vědomí a / nebo posttraumatickou amnézií.

§  Lehké mozkolebeční poranění je vyjádřeno prostřednictvím Glasgow Coma Scale – GCS v pásmu 13 – 15 nebo postraumatickou amnézií v trvání do 24 hodin po úrazu;

§  Středně závažné mozkolebeční poranění: GCS v pásmu 9 – 12 nebo amnézie v trvání 1 – 6 dnů;

§  Těžké mozkolebeční poranění: GCS  ≤ 8  a amnézie s trváním ≥ 7 dnů.

 

Rozdělení: Celkový výskyt v počtu 790 / 100 000 obyvatel ročně (95% CI; 749 – 832) poskytl  v rozdělení podle jednotlivých kritérií následující informace:

§  Z počtu 1 369  poraněných bylo 69 % pacientů mladších než 36 let;

§  Dvojnásobný počet představovali chlapci / muži  oproti dívkám / ženám;

§  74 % úrazů bylo dokumentováno v městkých aglomeracích;

§  61 % z nich byli etničtí Evropané..

 

Diagnostické kategorie: 95 % poranění bylo hodnoceno jako lehkých, 36 % pacientů  z této kategorie nebylo v akutním poúrazovém stavu přijato k hospitalizaci.

 

Příčiny a úrazové mechanismy: Pády 38 %, napadení 17 %. Většina patřila k mechanicky způsobeným úrazům a do kategorie dopravní nehodovosti. Napadení byla podstatně častější u nezletilých a mladých dospělých mužů z domorodého etnika ( Maorové).

Téměř 70 % mozkolebečních poranění byla u dětí a mladých dospělých a závažnější z nich si vyžadovala dlouhodobou neurorehabilitaci a vedla k neuropsychickému hendikepu.

 

Rozbor poukazuje prioritně na děti a mládež .Po roce 2020 úrazy a mozkolebeční poranění zaujmou třetí místo všech akutních stavů. Již dnes si vyžadují epidemiologickou studii a preventivně zaměřené programy.

 

 

ANDERSON, P: Traumatic brain injury more common than previously reported.

www.medscape.com/viewarticle/775383   ,  Lancet Neurol online   22 / 11 / 2012 

Medscape Medical News 2012                                 16 / 12 / 2012

 

Klíčová slova: Mozkolebeční poranění

Key words: Traumatic brain injury

 

 

Drábková