.
 
    

předchozí konference » Urg.medicína » Zápisník paní docentky Drábkové » Novinky

Akutní poruchy jednání a chování kritických pacientů

 

                                                                          pdf formát :

Akutní poruchy jednání a chování kritických pacientů(plná verze v pdf.)

 

V nepsychiatrické intenzivní péči jsou až v 10 – 45 -  60 % ošetřováni pacienti s psychickými poruchami. Nejčastěji se nejedná o primární psychiatrické onemocnění a psychiatrickou diagnózu, ale o medikamentózní i nefarmakologické příčiny a postupy při druhotné poruše, přičemž jsou základní diagnostické algoritmy, rozhodování a léčebná opatření přesunuta na obecně vzdělané lékaře urgentní a intenzivní medicíny.

 

K závažným až kriticky probíhajícím akutním případům se řadí:

§  agitované, hyperaktivní delirium,

§  maligní neuroleptický syndrom,

§  serotoninový syndrom,

§  předávkování psychiatricky cílenými léky – úmyslné nebo neúmyslné při užívání přípravků s kumulativním působením.

První kroky ke zvládnutí stavu náleží zasahujícímu lékaři urgentní medicíny, v nemocnici na urgentním příjmu i na lůžkové stanici intenzivní péče intenzivistovi. Ve všech případech je vhodná poté konzultace zkušeného psychiatra. Jejich společný postup vede k volbě léků, které ovlivňují  osobnost pacienta, často bez jeho informovaného souhlasu.Přínos musí vysoce převažovat riziko změny osobnosti, vést k ocghraně života, k prevenci sebedestruktivního a destruktivního jednání a  pokud možno zajistit návrat k předchozímu stavu a kvalitě života bez následné psychické újmy. Společný odborný postup poobnově základních životních funkcí je nutný. Snižuje se tím i riziko nevhodných interakcí s celou řadou – nejméně osmi - potentních léků Ty pacienta v kritickém stavu souběžně ovlivňují s cílem zachránit jeho život a předejít  těžkému multiorgánovému poškození a multiorgánové dysfunkci..

plné znění článku v pdf....