.
 
    

předchozí konference » Urg.medicína » Zápisník paní docentky Drábkové » Novinky

Flexibilní komunitní azylové možnosti

Flexibilní komunitní azylové možnosti při mimořádných událostech,

krizích a občané s funkčními nároky

Hurikán Sandy byl důvodem k neodkladné evakuaci nejméně tří velkých nemocnic po zaplavení jejich generátorů elektrické energie, která je podmínkou pohonu a funkce koncentrátorů kyslíku, ventilátorů, hemodialyzačních přístrojů, infuzních pump, lineráních dávkovačů, odsávaček,  je pohonem chladniček pro uskladnění tranfuzních vaků a části prioritních léků.

 Ale již čtyři měsíce před hurikánem Sandy zanechala předchozí smršť čtyři miliony občanů postižené oblasti bez elektřiny.

Zásadní poučení  z obou mimořádných událostí a krizových situací se vztahovalo na nezajištění funkčních zdravotních potřeb občanů v domácí intenzivní péči – s koncentrátory kyslíku, s domácími ventilátory, s pravidelnými medikacemi léky, které vyžadují uskladnění v chladničce apod.

Pacienti závislí na dlouhodobé oxygenoterapii a na domácí umělé plicní ventilaci  houfně vyhledávali nemocnice a jejich urgentní příjmy, popř. vyžadovali hospitalizaci, protože jejich přístrojová technika se stala  afunkční. Vyžadovali zejména doplnění zásob kapalného kyslíku, nárokovali pohon koncentrátorů kyslíku, dobití baterií, vydání nových léků.

V USA je v současné době 54,4 milionů obyvatel, kteří žijí nezávislé životy doma nebo v zařízeních pečovatelské a / nebo sociální péče, ale kteří  pro tento nezávislý život potřebují funkční technické vybavení.

Tlak zajistit chronickým technicky závislým pacientům život doma, v jejich prostředí, zajistit jim kvalitu jejich života a současně snížit náklady na jejich prodloužený život je stále výraznější.

Mimořádné události, náhlé environmentální krize zatím ponechaly  většinu takto závislých pacientů bez systémového zařazení do přípravy obyvatelstva  a bez dostatečného zajištění funkčnosti  jejich přístrojů a bezpečnosti jejich chronických léků.

V současné době se prosazují plány zajistit azylová – komunitní  centra, která by poskytla náhradní zdroje, dobití baterií, v klidné době se věniovala nácviku a informacím, jak se chovat v náhlých mimořádných situacích, kam se neodkladně obrátit. Doporučuje se vybavení limitovaných a závislých pacientů smartfony, tablety, jejich zapojení do sociálních sítí. Pokud nebudou taková komunitní centra vybudována, budou tito pacienti vyhledávat např. urgentní příjmy nejbližších nemocnic a přeplňovat  lůžka nemocniční intenzivní péče – z technických , nikoli zdravotních indikací.

O mnoho pacientů s funkčními potřebami pečují soukromé agentúry domácí péče, které by měly za mimořádných událostí a v krizových situacích se státními zařízeními povinně spolupracovat  podle uzavřených dlouhodobých smluv.

Podobné aktivity byly již zahájeny a v blízké budoucnosti by měly vytvořit federální systém, protože počty pacientů v soběstačné domácí péči ale s funkčními zdravotními potřebami, charakteristickými pro intenzivní medicínu, se trvale zvyšují.

 

JAN, S, LURIE, N: Disaster resilience and people with functional needs.

New Engl J Med 367, 2012; 24: 2272 – 2273

 

Klíčová slova: Limitovaní pacienti; Funkční potřeby; Medicína katastrof, Krize; Komunitní azylová centra

Key words: Limited aptients; Functional needs; Disaster medicine; Crisis; Community resilience centers

 

Drábková