.
 
    

předchozí konference » Urg.medicína » Zápisník paní docentky Drábkové » Novinky

MEKA - souhrn

MEKA – Medicína katastrof

VIII. kongres s mezinárodní účastí

Brno , 7. – 8. února 2013

Hlavní témata :  Hromadné postižení zdraví; Bezpečnost nemocnic; Spolupráce IZS – Integrovaného záchranného systému; Příprava traumaplánů        

 

Tradiční akce o medicíně katastrof s mezinárodní účastí zvolila pro více než 150 účastníků z  IZS, z krizových managementů, z nemocnic, ze ZZS , MZ ČR zajímavý, polytématický a především postgraduálně poučný program, zacílený na současnou i perspektivní problematiku.

Přednášky byly  v kongresových materiálech pro účastníky na CD a budou zpřístupněny na webových stránkách  www.meka-brno.cz  a následně na www.akutne.cz .

Akci bezprostředně předcházel v prvním dnu dopoledne živý diskusní workshop ( Hejdová, Hlaváčková + auditorium účastníků). Věnoval se platným zákonům a jejich konkrétní aplikaci a využitelnosti i rozporům, které je nutno dořešit v prováděcích vyhláškách.

Nejvýznamnější zákony, zastřešující mimořádné události a mimořádné situace: Zákon č. 239 / 2000 Sb. o IZS, dále zákon č. 240 / 2000 Sb. o krizovém řízení a zákon č.59 /2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Analýzu rizik  zpracoval pro IZS Hasičský záchranný sbor. Plán krizové připravenosti  pojednává  23 vytipovaných situací ; náleží mezi ně s plány a s typovými činnostmi  i tzv. pandemický plán.