.
 
    

předchozí konference » 11.Pelhřimovský podvečer » program

 

Čtvrtek 12.11.

8:00 – 10:00 registrace

9:00 – 9:10 zahájení konference

 

9:10 - 10:45 I.Blok KPR – Česká resuscitační rada

9:10 – 9:30 Základní neodkladná resuscitace

Radek Mathauser

9:30 – 9:50 Co je nového v rozšířené neodkladné resuscitaci

Ondřej Franěk

9:50 – 10:10 Resuscitace dětí

Jana Djakow

10:10 – 10:30 Vzdělávání v resuscitaci

David Peřan

10:30 – 10:45 Diskuze

11:00 - 12:45 II.Blok NLZP SUMMK

11:00 – 11:15 Vyšetření pacienta postupem ABCDE

Radek Mathauser, David Peřan

11:15 – 11:30 Koncentrace medicinálního kyslíku v okolí pacienta při transportu záchrannou službou

David Peřan

11:30 – 11:45 TANR a KPR s použitím AED

Ladislav Lang, Petra Tesařová

11:45 – 12:00 AED v ČR

Jiří Růžička

12:00 – 12:15 Význam netechnických dovedností při výuce zdravotnických pracovníků

David Peřan

12:15 – 12:30 Použití magnetu v sanitke u pacienta s ICD

Táňa Bulíková

12:30 – 12:45 Diskuze

 

Přednáškové bloky jsou organizovány ve spolupráci s Českou resuscitační radou.

 

                    

14:45 - 15:50 III.Blok traumatologie A

14:45 Centrální příjem NsP Česká Lípa

Soňa Sittová

14:45 – 15:05 Systematické ošetření pacienta se susp. polytraumatem na odd. UP

Petr Karmazín

15:05 – 15:20 Limity techniky pro UM

Jan Mach, Jiří Mašek, Jan Havlík

15:20 – 15:40 Spolupráce ZZS KV s UP TC Brno Bohunice a UVN Praha

Tomáš Vaňatka

15:40 – 15:50 Diskuze

16:15 - 18:00 IV.Blok traumatologie B

16:15 – 16:35 Hromadný příjem zraněných

Petr Karmazín

16:35 – 16:55 Airway, breathing  - management v PNP

Roman Sviták

16:55 – 17:15 Anafylaktická reakce v PNP. Přehled a kazuistika

Jiří Růžička, Jana Vidunová

17:15 – 17:45 Letální trias aneb z cizího krev teče…

Tomáš Vaňatka

17:45 – 18:00 Diskuze

 

Workshopy

14:30 – 16:00 OŠETŘENÍ KOMPROMITOVANÉHO NOVOROZENCE

Míla Havlíková,Helenka Palasová

14:30 – 16:30 RAFTING - EKG PRO ZÁCHRANÁŘE 

MUDr.Táňa Bulíková PhD.

17:00 – 19:00 RAFTING - EKG PRO ZÁCHRANÁŘE 

MUDr.Táňa Bulíková PhD.

 

Pátek 13.11.

8:30 – 10:30 registrace

9:15 – 10:40 Blok I  -  interna

9:15 – 9:30 Kazuistika diff.dg kolap

Táňa Bulíková

9:30 – 9:45 Pražská 155- úloha "Ségra" (komunikace s nevidomým pacientem)

Jarmila Paukertová

9:45 – 10:00 Pacient přítel záchranáře

Roman Novotný

10:00 – 10:15 Metodické cvičení ZZS KV – úkol (komunikace s nedoslýchavým pacientem)

Zdeněk Jedlička

10:15 – 10:35 Přístup k pacientovi s hemofilií či jinou vrozenou krvácivou chorobou

v rámci urgentní medicíny

Ondřej Zapletal, Jan Blatný, Martin Bohůn, Michal Bereň

10:35 – 10:40 Diskuze
 

11:00 – 12:15 Blok II – etika a geriatrie

11:00 – 11:20 Etická dilemata v urgentní medicíně

Jana Šeblová

11:20 – 11:40 Etika a etické kodexy

Tibor A. Brečka

11:40 – 12:00 Urgentní geriatrie aneb "My nemáme problém, my jsme ten problém..."

Jana Šeblová

12:00 – 12:15 Diskuze

12:30 – 14:30 Přestávka

14:30 – 16:00 Blok III Vzdělávání A

14:30 – 14:45 Meningeální dráždění v přednemocniční péči.

Jindra Holeková

14:45 – 15:05 Vzdělávání ZZS KV

Michal Kříž

15:05 – 15:25 Naostro, ale naštěstí s ochranou - VNN v MSK 3.7.2015

Petr Jaššo

15:25 – 15:45 Interventi v praxi ZZS

Hana Dlouhá

15:45 – 16:00 Diskuze

16:20 – 18:00  Blok IV. Vzdělávání B

16:20 – 16:40 (M)učení studentů aneb záchranářská soustředění

Lukáš Zechel , Eva Pfefferová

16:40 – 17:00 Žena versus muž v profesi zdravotnického záchranáře

Eva Pfefferová, Karolína Křemenová, Stanislava Reichertová

17:00 – 18:00 Kulturní kompetence zdravotníků v péči o muslimské pacienty

Natália Beharková

18:00 – 18:15 Diskuze

18:15 – 18:30 Závěr konference

19:30 - 1:00 Společenský večer

 

Workshopy:

 

11:00 – 12:30 SPOLUPRÁCE POZEMNÍ VÝJEZDOVÉ SKUPINY S LZS

JUDr. Pavel Müller, Radek Přecechtěl, Michal Vidlák

14:30 – 16:00 OŠETŘENÍ KOMPROMITOVANÉHO NOVOROZENCE

Míla Havlíková,Helenka Palasová