.
 
    

informace

                                                          
         Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina připravila    
                                                        
                                                 
                         XVII. Pelhřimovský podvečer
                         https://www.facebook.com/podvecer
 
Upozornění: 
Z technických důvodů bude konference probíhat ve čtvrtek dopoledne v kině Vesmír (pod kulturním domem Máj) !!!
 
 
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
při organizaci akce se musíme řídít aktuálními hygienickými  nařízeními 
Ministerstva zdravotnictví ČR (dostupnými na adrese covid.gov.cz
<http://covid.gov.cz> ). V současné době tato nařízení mimo jiné stanovují
nošení povinné ochrany dýchacích cest během akce a prokázání bezinfekčnosti
účastníků jedním z následujících způsobů:

* doložením negativního RT-PCR testu starého nejvýše 2 dny,
* doložením negativního POC (tzv. antigenního) testu starého nejvýše
12 hodin,
* absolvováním samotestu na místě s negativním výsledkem,
* doložením prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v
době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
* potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední
dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín),
musí uplynout nejméně 14 dní.


Bez doložení bezinfekčnosti nebude nikdo na jakýkoliv program vpuštěn.